Kontakt

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych

ul. Literacka 20
05-220 Zielonka
mail: cuw@zielonka.pl

Kierownik- Anna Hrynkiewicz tel. (022) 761-66-70

Księgowość tel.(022) 761-66-72,71

Kadry i płace tel.(022) 761-66-73,

Główny Specjalista ds. Oświaty tel.(022) 761-66-72